mpzp Uchwała nr XXII/135/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-31

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubomierz.pdf)MPZP Lubomierz.pdf[ ]1364 kB
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]2893 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]3756 kB
Download this file (Zalacznik3.pdf)Zalacznik3.pdf[ ]2432 kB
Download this file (Zalacznik4.pdf)Zalacznik4.pdf[ ]51 kB
Download this file (Zalacznik5.pdf)Zalacznik5.pdf[ ]56 kB