mpzp Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Maciejowiec i części obrębu Pasiecznik, gmina Lubomierz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-25

Renta planistyczna:

Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załączniki 2 i 3

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubomierz.pdf)MPZP Lubomierz.pdf[ ]139 kB
Download this file (Załącznik 1.jpg)Załącznik 1.jpg[ ]22605 kB
Download this file (Załączniki 2 i 3.pdf)Załączniki 2 i 3.pdf[ ]42 kB