mpzp Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pokrzywnik, gmina Lubomierz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-10

Renta planistyczna:

Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznk 2

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubomierz.pdf)MPZP Lubomierz.pdf[ ]122 kB
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]50 kB
Download this file (Zalacznik2.pdf)Zalacznik2.pdf[ ]46 kB
Download this file (Zalacznik3.jpg)Zalacznik3.jpg[ ]9408 kB