mpzp Uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śląski.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-22

Renta planistyczna:

Ustala się 30 % stawkę w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lwówek Śląski.pdf)MPZP Lwówek Śląski.pdf[ ]817 kB
Download this file (Załącznik5.pdf)Załącznik5.pdf[ ]19 kB
Download this file (Załącznik6.pdf)Załącznik6.pdf[ ]21 kB