mpzp Uchwała nr XXXIII/248/13 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirsk w granicach administracyjnych.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową w wysokości 30 %, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa  w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.).

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Mirsk.pdf)MPZP Mirsk.pdf[ ]494 kB
Download this file (Zalacznik1.pdf)Zalacznik1.pdf[ ]356 kB