mpzp Uchwała nr XLI/240/09 Rada Miejska Gminy Mirsk z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirsk w granicach administracyjnych dla części działki o nr 446/2 obręb III Mirsk.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-30

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późn. zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Mirsk.pdf)MPZP Mirsk.pdf[ ]562 kB