mpzp Uchwała nr LIII/300/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirsk w granicach administracyjnych dla działek o nr 228, 252/2, 252/3, 251, 253 i cz. 252/1, obręb Mirsk II.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-26

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30 %, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

 

Załączniki
Download this file (MPZP Mirsk.pdf)MPZP Mirsk.pdf[ ]92 kB
Download this file (Zalacznik1.JPG)Zalacznik1.JPG[ ]1560 kB