mpzp uchwała nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Żeleźniki, w granicach działek o numerze ewidencyjnym 106/3 i 107/2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-13

Zobacz treść planu (PDF).