mpzp uchwała nr XXVIII/206/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Żeleźniki, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 81/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-23

Zobacz treść planu (PDF).