mpzp uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Bukowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-27

Zobacz treść planu (PDF).