mpzp uchwała nr XXI/170/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krośnice, w miejscowości Bukowice, dla działki nr ewid. 73.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-01

Zobacz treść planu (PDF).