mpzp uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Łazy Wielkie, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 35, 36/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-21

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1