mpzp uchwała nr XXI/172/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krośnice, w miejscowości Łazy Wielkie, dla działki nr ewid. 46/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-01

Zobacz treść planu (PDF).