Uchwała nr LIX/354/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Godzikowice w gminie Oława

Zobacz treść planu (PDF).