Uchwała nr LIX/356/2013 Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Owczary w gminie Oława

Zobacz treść planu (PDF).