Uchwała nr XLVIII/315/2009 Rady Gminy Oława z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława

Zobacz treść planu (PDF).