Uchwała nr XLI/308/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oławie w osiedlu Nowy Otok.

Zobacz treść planu (PDF).