Uchwała nr XLIII/317/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały NR XLI/308/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 21 grudnia 2009r. uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oławie w osiedlu Nowy Otok.

Zobacz treść planu (PDF).