Uchwała nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwiniec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 02.07.2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty określonej
w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)