Uchwała nr V/16/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LXIV/503/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).