Uchwała nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Golędzinów

Zobacz treść planu (PDF).