Uchwała nr XXI/150/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wilczyn

Zobacz treść planu (PDF).