UCHWAŁA NR 0150 / XLII / 311 / 06 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Z DNIA 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego (Dz. U. Nr 80. poz. 717 z późniejszymi zmianami) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (DOC).

Zobacz rysunek planu (JPG).