Uchwała nr XLII/262/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jagoszyce

Zobacz treść planu (PDF).