Uchwała nr XXII/131/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wsi Wszemirów

Zobacz treść planu (PDF).