Uchwała nr V/28/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Świerzów

Zobacz treść planu (PDF).