Uchwała nr XXII/129/11 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice - część południowa

Zobacz treść planu (PDF).