mpzp uchwała nr XLII/261/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice - część północna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-25

Zobacz treść planu (PDF).