Uchwała nr XXIII/248/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Dwór (dla części B)

Zobacz treść planu (PDF).