Uchwała nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 324/1 AM-1 w obrębie wsi Ligota

Zobacz treść planu (PDF).