Uchwała nr XX/155/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Nowy Dwór

Zobacz treść planu (PDF).