Uchwała nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Będkowo

Zobacz treść planu (PDF).