Uchwała Nr XI/103/11 RADY MIEJSKIEJ w Trzebnicy z dnia 07 lipca 2011 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta  Trzebnica w rejonie ulicy Prusickiej  Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 183, poz. 3113  z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).