Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Komorowo, działki dz. 22/, 23/1, 24 i 25.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 6.12.2003r.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).