Uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r., dla działki nr 569/23 i części działki nr 569/22

Zobacz treść planu (PDF).