UCHWAŁA NR III/19/10 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Żmigród

Data uchwalenia: 30.12.2010r.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).