Uchwała nr 0007.III.18.2014 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części miasta Żmigród

Zobacz treść planu (PDF).