Uchwała nr XXXIII/230/09 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dębno,

Zobacz treść planu (PDF).