Uchwała nr III/19/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Żmigród

Zobacz treść planu (PDF).