Uchwała nr III/21/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród

Zobacz treść planu (PDF).