Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Zbiornika Przeciwpowodziowego "Jamnik"

Uchwała nr 78/X/03 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Zbiornika Przeciwpowodziowego "Jamnik" oraz terenów przyległych położonych w obrębie Kanclerzowice i Osiek.

Renta planistyczna: 30%

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu.