Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej w Żmigrodzie.

Data uchwalenia: 30.09.2004r.

Renta planistyczna: 30%

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).