Uchwała nr VII/XXXVI/291/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Pierwoszów, o nazwie MPZP PIERWOSZÓW - MIŁOCIN

Zobacz treść planu (PDF).