Uchwała nr VI/XX/178/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP POLIGON III

Zobacz treść planu (PDF).