Uchwała nr VI/XXV/227/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 21 grudnia 2012r. uchylająca uchwałę Nr VI/XX/178/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP POLIGON III

Zobacz treść planu (PDF).