Uchwała nr V/XXXVII/204/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kryniczno i Malin – MPZP KRYNICZNO - POŁUDNIE

Zobacz treść planu (PDF).