Uchwała nr V/XXXVII/205/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Krzyżanowice – MPZP OBRĘB KRZYŻANOWICE

Zobacz treść planu (PDF).