Uchwała nr V/XXXVII/206/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary – MPZP OBRĘB PSARY

Zobacz treść planu (PDF).