Uchwała nr V/XXXVII/209/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Rogoż, gmina Wisznia Mała

Zobacz treść planu (PDF).