Uchwała nr VI/XXVI/233/13 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piotrkowiczki.

Zobacz treść planu (PDF).